Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Mellomlanding

På veien hjem fra endt oppdrag gjennomføres såkalte mellomlandinger. For Hærens styrkebidrag til Afghanistan holdes de stort sett i Sverige. Soldater og offiserer er samlet i tre dager for å avreagere og forberede seg på livet i Norge. Det gjennomføres blant annet psykologiske og teknisk/taktiske debriefinger.

/

Noe av det som skjer er at personellet fyller ut et skjema med en egenerklæring. Dette danner utgangspunktet for en samtale med en psykolog fra Stressmestringsteamet. Alle skal ha en personlig samtale med en psykolog, slik at det tidligst mulig kan avdekkes mental slitasje eller skade som følge av tjenesten og således forebygge mulige senskader.

Et annet viktig moment under mellomlandingen er at kontingenten løser opp det såkalte brorskapet som de - på godt og vondt - har vært en del av i lengre tid. Det vil kunne gjøre det lettere å møte familien og hjemmemiljøet for øvrig ved hjemomsten.

Mellomlanding ble innført som et pilotprosjekt 2011, og blir ansett som et viktig tiltak i avslutningen av et utenlandsoppdrag.