Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Språk og helse

Det finnes noen viktige sammenhenger mellom språk, kommunikasjon og helse. Det kan illustreres på denne måten:

/

For det første er språket den viktigste måten å kommunisere på. Gjennom språket kommuniserer vi med hverandre, vi forteller om det som er bra og det som er mindre bra, det som plager oss og det som gleder oss. Det hjelper ofte å få fortalt andre om hva en har opplevd og om de tanker og følelser som det har utløst.

 

For det andre innebærer det å uttrykke seg ved hjelp av språk, at vi blir presset til å sette ord på for eksempel hendinger og opplevelser, følelser og frustrasjoner. Det innebærer at vi på en helt annen måte kan forholde oss saklig og litt på avstand, eventuelt vurderende og analytisk. Uten språklig bearbeiding vil en lett følelsesmessig bare leve med og i smerten.

 

For det tredje kan vi ved hjelp av språket ordne sammenhenger, sette sammen, gruppere, lage kronologi, finne årsaker og forstå konsekvenser. Det innebærer at vi ordner virkeligheten, organiserer den i et system som gir mening. Dermed blir også tanker og følelser, som er knyttet til denne virkeligheten, satt i en tankemessig orden. Smertefulle opplevelser etterlater ofte et tanke- og følelsesmessig kaos, og kan forårsake traumer av mer varig karakter. Derfor er det nyttig å få orden på tankene og følelsene. Å bruke språket til å ordne den kjenslemessige virkeligheten fører til en følelse av mestring og dermed selvkontroll. Psykisk helse handler nettopp om å mestre og få kontroll over eget liv.

 

Å sette ord på følelsene vil si å forme ord til setninger og tekst som gir mening. Å skrive om det som tynger er nyttig i seg selv. Å få svar fra en person som har erfaring med tilsvarende tjeneste i internasjonale operasjoner, kan for mange være en viktig hjelp og ressurs til å komme videre. Det kan for eksempel handle om å få et nyttig råd eller en bekreftelse på noe som kjennes vanskelig. En kan også få hjelp til å forklare sammenhenger en ikke finner ut av på egen hånd eller få orientering om hjelpetilbud som finnes.

 

 

Hilsen

Kameratstøtte.no

Vidar

 

Publisert 06.05.09