Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Etter selvmordet - veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Utgiver: Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitut

Ansvarlig avdeling: psykisk helse og rus

År: 2011

Målgruppe: Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til politi, begravelsesbyrå, trossamfunn, skoler/barnehager, studenthelsetjenester ved universitet og høgskoler, helsepersonell, prestetjenesten i Forsvaret og brukerorganisasjoner

Formålet med veilederen er å gi kunnskapsbaserte faglige råd til profesjonelle og frivillige hjelpere som kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har fått midler og oppdrag med å bistå kommunene i deres arbeid med å implementere veilederen.

Dette til orientering og med ønske om at veilederen spres og understøtter de ulike aktørene i dette vanskelige og viktige arbeidet. Det gjøres oppmerksom på at det refereres til enkelte lover i veilederen som per dags dato har blitt avløst av andre lover.

​Veilederen kan lastes ned her: veileder