Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Her får du hjelp

Over halvparten av Norges befolkning berøres en eller flere ganger i løpet av livet av psykiske vansker. Gjelder dette deg eller noen av dine nærmeste, er det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.

/

For mange kan det være god hjelp å snakke åpent med en de kjenner og stoler på om problemene. For andre vil det være bedre å ringe og snakke med noen som selv har følt problemene på kroppen. Da er Mental helses hjelpetelefon eller Kirkens SOS et bra sted å starte.

Foretrekker du å skrive om problemene framfor å ringe og snakke med noen, anbefaler vi kameratstøtte.no Mental Helses tjeneste www.sidetmedord.no eller SOS-meldinger hos Kirkens SOS. Det er også egne tilbud rettet mot ungdom, som Røde Kors-telefonen for barn og unge, og deres tilbud www.korspahalsen.no.

Føler du at problemene er så store at du ønsker å snakke med en profesjonell helsearbeider, anbefaler vi at du begynner med å ta kontakt med fastlegen din.

Fastlegen

Fastlegen kan behandle lette og moderate psykiske lidelser, både med samtalebehandling og medisiner. Fastlegen kan også henvise videre til psykolog eller psykiater. Psykologer og psykiatere er begge spesialister på psykiske lidelser.

I noen tilfeller vil fastlegen henvise deg videre til et distriktspsykatrisk senter (DPS).

Alle som bor i Norge har rett til å ha en fastlege. Hvis du ikke vet hvem som er din fastlege, eller du ønsker å bytte til en annen, kan du gå inn på NAV sine sider om fastlegeordningen eller du kan ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

Hvis du føler at det haster for deg å få time hos fastlegen din, må du opplyse om dette når du bestiller timen. Slik sikrer du deg at du ikke må vente for lenge før du kommer i gang med en eventuell behandling.

Har du behov for hjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig og du føler at du ikke kan vente til neste virkedag, ring legevakten i kommunen du bor eller midlertidig oppholder deg i, eller privat legevakt hvis tilgjengelig. Enkelte større byer har psykiatrisk legevakt.

Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Distriktspsykiatriske sentre er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr kortere behandlinger uten innleggelser (poliklinikker) i tillegg til dagavdelinger eller døgnavdelinger.

På poliklinikkene utføres alt fra enkle samtaler til mer langvarig behandling av pasienter.

Dagavdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjerne bestemte behandlinger for mennesker med for eksempel angst, spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller liknende.

Tilbud i kommunen

Kommunen har tilbud som skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. En samlebetegnelse på dette tilbudet, inkludert fastlegen, er lokalt psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter vanligvis:

 • Helsesøster
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Psykisk helsearbeid
 • Familiesentre
 • Aktivitetssentre
 • Samtalegrupper
 • Botilbud

Denne hjelpen kan fastlegen hjelpe deg med å søke om, eller du kan gjøre det selv. Informasjon om de kommunale tilbudene finnes på kommunens nettside (www.[ditt kommunenavn].kommune.no). Kommunens servicetorg kan også hjelpe med denne informasjonen.

Hjelpetelefoner og -nettsteder

Det finnes mange steder å henvende seg dersom du trenger noe å snakke med.

Hjelpetilbudet til barn og unge

Skolehelsetjenesten (helsesøster, lege og fysioterapeut)

 • Helsestasjon for ungdom
 • Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
 • Barnevernet

Kilde: www.psykiskhelse.no