Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Hjelpetilbud

Veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Etter selvmordet - veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Utgiver: Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitut

Ansvarlig avdeling: psykisk helse og rus

År: 2011

Her får du hjelp

Over halvparten av Norges befolkning berøres en eller flere ganger i løpet av livet av psykiske vansker. Gjelder dette deg eller noen av dine nærmeste, er det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Medisinsk tilbud til forsvarets veteraner

Forsvarets sanitet (FSAN)
Forsvarets Sanitet (FSAN) har i sin portefølje et visst medisinsk tilbud til Forsvarets veteraner. Denne virksomheten har fire sentrale leveranseområder: