Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Kartlegging av mental helse

For å kartlegge mental helse blant veteraner fra Afghanistan vil alle som har deltatt i operasjoner i perioden 2001 – 2011 motta ett spørreskjema som har fokus på psykisk helse.

/

Kartlegging av mental helse

For å kartlegge mental helse blant veteraner fra Afghanistan vil alle som har deltatt i operasjoner i perioden 2001 – 2011 motta ett spørreskjema som har fokus på psykisk helse.

Befalets Fellesorganisasjon oppfordrer alle som får skjemaet til å delta slik at Forsvaret får reelle data å støtte seg på i forbindelse med ivaretagelse av våre veteraner.

Til nå har Forsvarets sanitet (FSAN) ved Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS) i stor grad måtte basere seg på utenlandsk statistikk.

For å få et riktig bilde av situasjonen er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen, enten tjenesten har resultert i psykiske plager, eller om tjenesten har resultert i vekst og positiv selvutvikling, sier prosjektleder ved KPS, Sverre Hougsnæs.

For å besvare spørreundersøkelsen elektronisk kan du logge deg på her med ditt unike brukernavn og passord som du får tilsendt i posten
Er du veteran og trenger profesjonell hjelp kan du ta kontakte KPS på kontaktinformasjonen i brevet som sendes til deg.

Du kan også lese om undersøkelsen på Forsvarets egne hjemmesider:
Ikke alle skader er synlige på utsiden

Alle som har tjenestegjort i Afghanistan frem til høsten 2011 vil motta en forespørsel om å delta i undersøkelsen. Denne kan besvares i papirform eller elektronisk. Spørreskjema besvares anonymt, men hvert spørreskjema er utstyrt med et ID-nummer. Alle skjema avleses optisk og alle data lagres i Forsvarets Helseregister (FHR) knyttet til personnummer.

Kilde: bfo.no - foto FMS