Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Tilbake til hverdagen

Å komme hjem fra tøffe utenlandsoppdrag kan være vel så krevende som å reise ut. Forsvaret har derfor tatt grep for å gi soldatene en bedre overgang til hverdagen.

/

Når oppdraget et utført og soldatene vender hjem, kan det være vanskelig å omstille
seg til det ordinære livet som venter. Ekstreme erfaringer, det tette samholdet
som oppstår i felt, og de spesifikke arbeidsoppgavene som man er trent til å mestre, skal erstattes av
den langt mindre actionfylte, hjemlige tralten.
− De trener i seks måneder på å dra ut, men er i prinsippet nokså uforberedt på hvordan det blir å komme
hjem. Det er en utfordring som Forsvaret nå for alvor har tatt tak i, sier militærpsykolog Trond Ivar Hegge.
MENTAL MELLOMLANDING I SVERIGE.
For å sikre en best mulig nedtrapping fra tilværelsen i felt, har man siden 2011 innført en obligatorisk
Mellomlanding i Sverige på veien hjem fra Afghanistan.
− Det er en fysisk og mental mellomlanding, hvor soldatene får anledning til å være sammen utenfor
felt, ta en bytur og senke skuldrene litt før de kommer helt hjem. I tillegg foretas det militærfaglige
evalueringer, og det gis anledning til å bearbeide individuelle erfaringer, forteller Hegge.
Tidligere besto den mentale forberedelsen på å komme hjem av en 20 minutters gruppesamtale
på Sessvollmoen, mens familiene stod og trippet i kulissene. Det var ifølge Hegge ikke særlig optimalt.
− Nå har vi individuelle samtaler. Hver enkelt soldat har sin bestemte hverdag å komme hjem til,
sine personlige erfaringer fra oppholdet og sine egne forutsetninger for å bearbeide dem. Vi har
fått gode tilbakemeldinger fra soldatene på det nye opplegget, sier Hegge.
Ett av rådene han formidler til hjemkomne soldater, er at de ikke må la vaner i Afghanistan bli
uvaner i Norge.
− Ett eksempel kan være når du er ute og kjører bil, og det ligger en plastpose i veibanen. Mange
soldater kjører da instinktivt utenom, fordi de er så drillet på at det kan være en bombe. Jeg anmoder
soldatene om å prøve bryte slike handlingsmønstre så raskt som mulig. Det er viktig å erfare at det ikke
er farlig å kjøre i nærheten av den posen, sier Hegge.
SNAKK OM FØLELSER.
En mer alvorlig form for tilpasningsproblemer kan være vansker med å
sovne om kvelden.
− Én soldat jeg har hatt til behandling, ble beskutt under innsovning. Den erfaringen satt i kroppen og ga
problemer med søvn og avslapning. At vi klarte å ta tak i det på et tidlig tidspunkt, ga for denne soldaten
et positivt utfall. Slike ting kan bli varige og gi alvorlige følger på sikt, sier Hegge. Han legger til at enkelte
veteraner har en tendens å kapsle inn de vanskelige erfaringene, enten ved å opprettholde et høyt aktivitetsnivå,
eller ved å ty til alkohol for å få sove. I begge tilfeller kan utviklingen på sikt bli svært uheldig.
− Når man har opplevd noe vanskelig, kan det føles som en klump i magen. En vanlig reaksjon er å forsøke
å unngå å kjenne på denne følelsen, for eksempel ved å jobbe mye. Så tror du at du har taket på den, men i realiteten
har den taket på deg. Derfor er det utrolig viktig å gå inn i det som plager deg så tidlig som mulig. Ta tak
i det, og forsøk å gjøre noe aktivt med det, sier Hegge.
Han mener omgivelsene bør være oppmerksomme på endringer i atferd generelt.
− De fleste symptomene vi har med å gjøre, er uspesifikke. Derfor er det ikke nødvendigvis så lett å
avdekke problemer. Vi pleier å si halvt på spøk at når bergenseren slutter å prate, og nordtrønderen begynner,
da bør man være litt på vakt. Samtidig må man gi rom for at overgangen kan ta tid. At soldatene kan ha
problemer med å engasjere seg i hjemlige forhold den første tiden, er for eksempel helt normalt.
DE FLESTE KLARER SEG BRA.
Men stort sett går overgangen til det hjemlige livet veldig greit.
− Man hører gjerne bare om de som får problemer,
men i det store bildet er det ikke mange veteraner i
Norge som virkelig sliter. Utviklingen på dette området
har gått i en positiv retning, sier Hegge.
5 råd
Forsvarets arbeid med veteraner
har gitt erfaringer som er
nyttige langt ut over ekstremoppdrag
i Afghanistan. Her
er Trond Ivar Hegges råd for
hvordan du bør forholde
deg til stress og traumatiske
hendelser.
1
Ikke skyv problemene
under teppet. Ikke unngå
de vanskelige tankene ved å
jobbe mye eller drikke. Ikke
bruk alkohol som sovemiddel.
2
Du må våge å gå inn i det
som plager deg. Erkjenn at
ting er som de er. Snakk med
andre om følelsene dine. ta
tak i det, og forsøk å gjøre noe
aktivt. Søk hjelp om det trengs.
3
Jo før man tar tak i
vanskelige erfaringer,
dess bedre er sjansene for å få
ryddet opp. Det er enklere å
bearbeide opplevelsene på et
tidlig stadium.
4
Det er viktig å erkjenne
at alle knekker før eller
siden hvis presset over tid er
tøft nok. Ingen er usårbare.
5
Mennesker kan reagere
svært forskjellig på traumatiske
opplevelser. Det er viktig
å ikke sykeliggjøre reaksjoner
som er normale. Midlertidige
adferdsendringer er vanlig.