Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Mener veteranoppfølging må inngå i Afghanistan-evaulering

Venstre mener oppfølging av veteraner bør være en del av en uavhengig evaulering av Norges innsats i Afghanistan. Forsvarets veteransenter mener oppfølgingen av veteranene er god nok.

/

Denne uken begynte tilbaketrekkingen av norske styrker i Afghanistan, 11 år etter at Norge ble med i Operasjon Enduring Freedom.

NRK meldte lørdag om en norsk Afghanistan-veteran som føler seg presset ut i uførhet etter endt tjeneste. Forsvarets sjefspsykiater Jon Reichelt sier at mange av de hjemvendte soldatene fortsetter å oppføre seg som de er i krig etter at de har kommet hjem.

 

– Viktig å lære

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener det er på sin plass å gjennomføre en uavhenig vurdering av den norske innsatsen i Afghanistan.

– I en slik uavhengig evaluering bør også oppfølging av veteraner inngå, mener Elvestuen.

Han mener det er viktig å ta lærdom av erfaringene de over 7000 norske soldatene som har tjenestegjort i landet har gjort seg.

– De fleste som kommer hjem fra oppdrag i Afghanistan klarer seg fint. Man må likevel ikke glemme at et slikt oppdrag er av en natur som innebærer risiko for både fysiske og psykiske skader, og det hviler et moralsk ansvar på den norske stat for å sørge for at de som får slike skader får den hjelpen og oppfølgingen de trenger, sier Elvestuen.

– Bedre enn mange tror

Jon Petter Bachke er sjef for Forsvarets Veteransenter på Bæreia i Kongsvinger. Han mener tilbudet til norske krigsveteraner er bedre enn mange får inntrykk av gjennom media.

– Jeg sier ikke at vi har kommet i mål, men det finnes flere tiltak som er rettet inn mot veteraner enn mange kanskje er klar over, og det er flere enn det noensinne har vært tidligere, sier Bachke til NRK.no.

Han forteller at flere avdelinger innen Forsvaret bruker senterert til debriefing etter endt tjeneste. I tillegg er det mulig for veteraner å ta kontakt med senteret som enkeltpersoner.

– Akkurat denne typen tilbud, der man kan ta kontakt som enkeltpersoner, er vi det eneste senteret i Norden som tilbyr. Derfor blir det feil når man får inntrykk av at det ikke finnes noe tilbud i det hele tatt, sier Bachke.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forsvarets veteransenter på Bæreia tilbyr oppfølging og fysisk aktivitet for veteraner.

– De fleste får ikke reaksjoner

For tiden har Veteransenteret rundt 40 gjester, med planlagt utvidelse til 100 sengeplasser. Bachke mener kapasiteten er god nok.

– Dessuten er det viktig å påpeke at de aller fleste veteraner ikke får noen reaksjoner i det hele tatt, mens for noen kan det komme etter lang tid, sier Bachke.

Når det gjelder en en evaluering av veterantjenesten mener Bachke det er viktig å ha i bakhodet at Norge har kommet en lang vei.

– Jeg er også veteran, blant annet fra Libanon, og på den tiden var det nesten ingen oppfølging. Men jeg er mest opptatt av å fokusere på at det har blitt bedre nå, enn at alt var så dårlig før, sier Bachke.

– Bør være ydmyke

Elvestuen mener også det uavhengige utvalget bør ha mandat til å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til i 2001. I dette skal det inngå vurderinger av strategisk og operasjonel art, samarbeidet mellom sivilt og militært personell og sikkerhetssituasjonen for norsk personell.

– Åpenhet rundt operasjonen er viktig i seg selv, men det er også viktig fordi vi kan lære noe. Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes, sier Elvestuen.

Kilde: nrk.no