Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Vurderer soldatmedalje for psykiske skader

Norske soldater som pådrar seg psykiske skader under internasjonale operasjoner, får ikke Forsvarets medalje for sårede i strid. Det kan det bli endring på.

/

Medaljen for sårede i strid tildeles i dag soldater som «har blitt såret i kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger», heter det i statuttene.

Ni norske soldater er drept og rundt 140 er såret i kamphandlinger i Afghanistan det siste tiåret, viser en kartlegging fra Forsvaret.

32 av de sårede er i ettertid tildelt medaljen for sårede i strid.

Kartlegger

Hvor mange av de drøyt 7.000 soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan som har fått psykiske skader, skal nå kartlegges.

Kartleggingen ledes av Forsvarets sjefpsykiater Jon Reichelt, som etter planen skal legge fram sitt materiale innen utgangen av året.

Undersøkelser i USA og andre NATO-land har blant annet vist urovekkende høye selvmordstall blant hjemvendte soldater.

- Vi sender folk i krig, uansett hva man vil kalle det. Da må man være klar over at det har konsekvenser. Folk blir skadet både fysisk og psykisk, slo Reichelt nylig fast overfor NTB.

Nye statutter?

Samtidig med kartleggingen av Afghanistan-veteranene psykiske helse, vurderer forsvarsledelsen å endre statuttene for medaljen for sårede i strid, noe Danmark alt har gjort.

- Dekorasjonsrådet behandlet denne saken nylig og har nå overlevert sin innstilling til forsvarssjefen, opplyser rådets leder, oberstløytnant Knut Bendiksen til NTB.

Om dekorasjonsrådet innstiller på endringer i statuttene, slik at også soldater med psykiske skader kan tildeles medaljen, ønsker Bendiksen ikke å si noe om.

- Det er nå opp til forsvarssjefen å ta en beslutning i saken, sier han.

Når forsvarssjef Harald Sunde tar denne beslutningen, er ikke kjent.

- Vi kan ikke si når det vil skje, sier forsvarssjefens talsmann, oberstløytnant Bent-Ivan Myhre til NTB.

Kilde: Aftenposten.no