Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Min tur ut

Når far eller mor reiser ut i krigen, sitter mange barn og unge igjen med et hav av følelser og savner det å kunne dele tankene med noen i samme situasjon. Nå får disse et tilbud på Bæreia (FVS)

/

Når far eller mor reiser ut i krigen, sitter mange barn og unge igjen med et hav av følelser og savner det å kunne dele tankene med noen i samme situasjon. Nå ønsker Forsvarets veteransenter på Bæreia å tilby disse ungdommene en arena, der de kan møte andre som skal ha, har eller har hatt et familiemedlem deployert til en av Forsvarets internasjonale operasjoner.

Som en del av Regjeringens Handlingsplan har Forsvarets veteransenter (FVS) satt fokus på familiedimensjonen i Forsvaret. Prosjektet ”Min tur ut” er forankret hos Forsvarets sentrale familieforum, som mener at målgruppen barn og ungdom i alderen 11-14 år er den som er minst ivaretatt. FVS ser på ”Min tur ut” som en arena for barn/ungdom til å få oppleve det å dra ut fra familien til trygge omgivelser og meningsfylte aktiviteter. FVS gjennomfører dette prosjektet som en pilot i 2012, og mener å treffe en målgruppe det er lite satsing på i Forsvaret for øvrig.

Arrangementet foregår på Forsvarets veteransenter som ligger ved Bæreiavannet, en kort kjøretur fra Kongsvinger. Her gis barn og ungdom i alderen 11-14 år, som har, skal eller har hatt et familiemedlem deployert til en av Forsvarets internasjonale operasjoner, muligheten til å møtes på en felles arena i regi av FVS. Ungdommene får anledning til å utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre i samme situasjon.

- Det er ikke bare soldaten som drar fra familien, det er hele familien som ”deployerer”. Dette er opphavet til navnet ”Min tur ut”, forteller kaptein Ola Tomter, som leder prosjektet og er aktivitetsoffiser ved FVS.

Han er klar på at ungdommene i denne aldersgruppen er de som har sitter inne med flest spørsmål, og som ennå ikke er så modne at de helt forstår omfanget av at et nært familiemedlem bidrar i et krigsområde på vegne av Norge.

- Vi ønsker derfor å samle disse til en uke her på Bæreia fullspekket med ulike aktiviteter, og med en unik mulighet til å bygge nettverk med andre unge i samme situasjon, sier Tomter.

Min tur ut foregår i perioden 24. - 29. juni 2012, og programmet inneholder aktiviteter som kajakk/kanopadling, bygging og overnatting i gapahuk, førstehjelp, ballspill og besøk på Tusenfryd. En temakveld med fokus INTOPS inngår også som en del av ukesoppholdet.

Irene Ulstein Soleim NVIO