Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Planlegg

Det er en god idé å skrive lister. Det er mye å holde styr på før en utsendelse, og det kan være vanskelig å huske alt. Både for soldaten og familien vil det være mange ting som lett kan overses, og det kan øke stressnivået.

/

Pass på å få skrevet ned når du kommer på noe du må ordne før du drar. Det kan være alt fra avtaler med banken til skriving av fullmakter for hverdagslige ting som levering/- henting av barn osv.

Det vil være mange nye oppgaver for familien å håndtere når soldaten er borte, og det hele blir lettere hvis du har kartlagt dem og funnet løsninger før utsendelsen.
For soldaten er også nok å holde styr på. Derfor er det en god idé å skrive pakkelister slik at du får med alt. Kanskje trenger du å kjøpe inn noen nye ting, og kanskje ønsker du å ta med noen personlige ting fra familien? Skriv det ned når du husker det.
Husk at arbeidspress i tjenesteområdet kan være veldig variert, og det kan virke stressende. I noen perioder vil det føles som om du arbeider døgnet rundt under stort press, mens det er andre perioder med lite å gjøre. Pakk for begge alternativer. Kanskje er det fint å ta med litt musikk for å slappe av i travle perioder. Kanskje kan det være en ide å ta med noen bøker om emner du ønsker å vite noe om. Kanskje kan du tenke deg å skrive dagbok eller planlegge et fotoprosjekt. Det kan være fint å bruke tiden til noe nyttig når det er mulig.

Hvis du har en bærbar PC, er det en god idé å ta den med - både for underholdning og til mer alvorlige tidsfordriv. For både familien soldaten vil god planlegging være positivt og gi en følelse av å ha kontroll på utsendelsen.

Avtale om kontakt

Hvordan ønsker dere å holde kontakten med hverandre under tjenesten? I dag er det mange muligheter i form av telefon, Internett, SMS, brev og web-kamera. Finn ut hvilke tekniske alternativ du kan bruke, men avtal også hvor ofte og hvordan kontakten skal være. Det kan by på problemer å avtale for eksempel faste dager og tidspunkt for å ringe eller skrive, siden det noen ganger kan oppstå situasjoner hvor soldaten ikke har mulighet til å komme seg til telefonen /- datamaskinen. Da kan det skape unødvendig bekymring for dem hjemme som venter på telefon/ mail, om avtalene blir helt fastlagte.

En avtale bør ikke være mer konkret enn "Jeg ringer en til to ganger i uken".
"Lov aldri: ”Jeg ringer deg onsdag kveld.” For det er veldig sjeldent at du kan holde en slik avtale. Da kan det være at de hjemme blir bekymret og tenker: "Hvorfor har han ikke ringt, og hva skjer nå?"

Det er også lurt å tenke på hvordan dere vil at kommunikasjonen skal være. Noen avtaler å kun snakke om positive opplevelser da den andre ikke kan gjøre noe med eventuelle problemer, men heller bli bekymret og frustrert ved å høre om dem. Andre ønsker å kunne fortelle hverandre om både gleder og sorger. Uansett avtaler, er det viktig at dere har hatt en prat om dette i forkant.
Skriv gjerne litt dagbok i hverdagen, slik at dere på et senere tidspunkt kan ta opp saker som det ikke var tid og mulighet til å snakke om under tjenesten.
Hvis forhåndsavtalen deres rett før utreisen viser seg å være lite hensiktsmessig, er det også viktig at dere begge er klar for å endre på dette og lage nye avtaler.

Siste vilje

Før utsendelsen blir soldatene bedt om å skrive et 'siste vilje' brev. Da må du først svare på noen konkrete spørsmål om hva du ønsker om det verste skjer og du ikke kommer hjem igjen. Og for det andre, blir du oppfordret til å skrive brev til dine pårørende, som de må lese bare hvis du ikke kommer hjem igjen.
For dine slektninger vil 'siste vilje "være utrolig viktig hvis det verste skulle skje. På den måten vet de hva du vil. Og i den vanskelige tiden de står overfor, bør de ikke ta stilling til hvordan begravelsen skal foregå. Videre vil brevet inneholde betydningsfulle ord fra deg, som de alltid har med seg. For deg vil det trolig være utrolig vanskelig å skrive 'siste vilje", men det er en forberedelse til din tjeneste, og du har måttet forholde deg til at det verste kan skje. Videre kan det være en lettelse å vite at ordene er skrevet ned, hvis du skulle komme inn i situasjoner som er svært farlige.