Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Gode råd før avreise

Alle utsendelser er unike – både for soldaten og for de pårørende. Derfor gjelder det å være godt forberedt, uansett om det er første eller femte gang, du som soldat eller pårørende skal igjennom en utsendelse til internasjonale operasjoner. Her er noen råd for hvordan dere kan forberede dere best mulig - men husk at alle familier er forskjellige, så det gjelder å finne de løsninger, som passer dere. Uansett hvor godt dere forbereder dere, vil utsendelsen kreve en ekstra innsats fra både soldaten og de pårørende. Det aller beste råd er derfor å starte med å fylle tanken opp med toleranse og forståelse for hverandres situasjon.

/

Hvordan det er å være i operasjoner i utlandet vil variere avhengig av land, fagområde, lengden på oppdraget og hvor godt forbredt du er.

En vanlig kontrakt for å delta i en operasjon i utlandet er 6 måneder, men kortere kontrakter er mulig. Unntaket er FN-observatører, som vanligvis har 12 måneders tjeneste.

Det er viktig å forberede seg grundig i forkant av et oppdrag i utlandet. Dette gjelder både fysisk og psykisk. Dersom du blir valgt ut til et oppdrag vil du delta i et opplæringsprogram som er med på å forberede deg til oppdraget.

I forkant må du tenke gjennom følgende:

  • På oppdraget kan jeg komme til å oppleve ekstrem fattigdom og mennesker i stor desperasjon.
  • Oppdraget vil kunne påvirke meg som person for alltid.
  • Noen kommer tilbake fra internasjonal tjeneste med psykiske skader. Dette kan gjelde meg også.
  • Å være med i en operasjon i utlandet vil også påvirke mine barn, min familie og mine venner.
  • Er jeg i ytterste konsekvens villig til å ta liv, eller ofre mitt eget?