Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Avtale om kontakt

Hvordan holder dere kontakten med hverandre under utsendelsen? Det er i dag mange muligheter i form av telefon, internett, SMS, brev og webkameraer. Finn ut av hvilke tekniske muligheter dere kan og vil bruke, men avtal også hvor ofte og hva dere vil bruke kontakten til.

/

Det kan bli problematisk hvis man er for konkret med avtalene og for eksempel fastsetter ukedag og tid for når man skal være i kontakt, siden så presise avtaler noen ganger vil mislykkes fordi soldaten ikke har mulighet til å komme seg til telefonen eller PCen. En mislykket avtale kan dermed skape unødig bekymring. En konkret avtale bør ikke være mere konkret enn ”jeg ringer én eller to ganger i uken”.

Tenk også over hvordan dere vil at kommunikasjonen skal være. Noen avtaler at de kun skal fortelle hverandre om hyggelige og positive opplevelser, da den andre likevel ikke kan gjøre noe med eventuelle problemer, men i stedet bli ekstra bekymret og frustrert av å høre om dem. Andre forteller hverandre om både gleder og sorger. Uansett hva dere avtaler, er det viktig at dere har fått pratet ut om det, og blitt enige.
Skriv eventuelt litt dagbok i hverdagen, slik at dere på et senere tidspunkt kan ta opp det dere ikke fikk tid og mulighet til under utsendelsen. Dersom avtalene deres etter hvert viser seg å være lite hensiktsmessige, er det viktig at dere begge er klar for endringer og kan lage noen nye avtaler.

”Hvis det er mulighet for det, så ta med deg en bærbar PC. Det er som regel Internet et eller annet sted når man er ute. Jeg begynte å skrive til familien der og fikk sendt noen bilder hjem og ringte når jeg kunne få til det. Det beste rådet er likevel å sørge for å ha så mye tid som mulig sammen med familien før man reiser, få ringt hjem, få sendt e-mail og få de hjemme tilmeldt nyhetsbrevene, så de kan følge litt med på hva som skjer. Ut over det, bør familien være klar over at de ikke skal tro på alt de leser om og ser på TV”

(Soldat, Irak)