Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Adskillelse fra familien

Det er naturlig å savne de der hjemme. Følelsen av savn vil helt sikkert melde seg i skiftende grad under en utsendelse, og det kan være mange ulike ting du savner eller er bekymret for. ”Hvordan klarer de seg hjemme?”. ”Hvordan blir det å komme hjem?”. ”Er hun trofast?”. ’Hvordan utvikler barna seg?”.

/

På en annen side forteller mange soldater at utsendelsen styrket forholdet og samholdet i familien, fordi de fokuserte på de positive sidene ved partneren og familien, og at de kom hverandre nærmere gjennom en ny åpenhet.

Hva kan du gjøre?

En god kommunikasjon med dem der hjemme kan forhindre mange bekymringer. Det kan være en god idé på forhånd å avklare med partneren eller familien hva dere kan og skal prate om underveis i oppdraget. For noen par vil det fungere best å fortelle hverandre ALT, mens det i andre forhold er bedre å kun snakke om ”de positive tingene” og vente med å ta opp problemer til man kommer hjem. Hva som fungerer best i din familie, er det kun dere som har fasiten på. Men prøv på forhånd å se for dere ulike scenarier og bli enige om hva dere begge ønsker å vite om den andres hverdag.

Du må uansett akseptere at du ikke kan følge med på alt som skjer der hjemme, på samme måte som din familie ikke kan få vite alt som foregår i din hverdag under utsendelsen.

”Jeg fortalte om det som skjedde, bortsett fra de episodene som nylig hadde inntruffet. Det følte jeg ikke hun trengte å høre, for det var ikke noen grunn til å skape unødvendig frykt. Det handlet om å finne en balanse, slik at det opplevdes greit for både for henne og for meg.”(Soldat, ISAF 2)

”Jeg begynte å skrive til familien og fikk sendt noen bilder hjem, og jeg ringte, når jeg fikk det til. Man skal aldri love at man for eksempel ringer på faste tidspunkt, for det er veldig sjeldent at man kan holde en sånn avtale, da er det bedre å si at jeg ringer i løpet av uken. Hvis ikke kan det være at de sitter og venter hjemme og lurer på hvorfor man ikke ringer, og hva skjer nå?” (Soldat, Irak 2)