Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Hvordan holde liv i forholdet?

En langdistanserelasjon er aldri enkel. Plutselig skal dere håndtere hverdag, følelser og problemer som oppstår med en stor avstand mellom dere. Ikke sjelden kan også savnet bli overveldende og stort. Det er jo tross alt en du elsker som befinner seg veldig langt unna deg.

/

Pleie kontakten

Kontakten under oppdraget er viktig, da den kan være en stor støtte for både den tjenestegjørende og for de her hjemme. Vær imidlertid oppmerksom på at den som tjenestegjør i internasjonale operasjoner har lange arbeidsdager. De arbeider også i weekender, og kan befinne seg langt utenfor leiren.

Det kan altså være vanskelig å avtale faste tidspunkter for kommunikasjonen. Når dere allikevel gjør det, skal du være forberedt på at det kan "glippe" en gang imellom.

Å finne de rette ord og den rette tone når dere har kontakt, kan også by på utfordringer. Kanskje prøver begge parter å beskytte hverandre mot unødig bekymring, eller man forteller ting som skaper utrygghet og frustrasjon. Kommunikasjon kan generelt være vanskelig, og nettopp her er det viktig å få den til å fungere.

En god kommunikasjon bygger på gjensidig tillit og fornuftige avtaler. Avtal på forhånd hva og hvor mye dere vil fortelle hverandre, og ha tillit til at den andre forteller det den mener er det riktige. Noen bestemmer seg for kun å fortelle positive, dagligdagse ting, mens andre forteller alt det som faller dem inn.
Uansett er det viktig at dere holder hverandre oppdatert på den enkeltes hverdag og at dere deler opplevelsene med hverandre. Selv om deres verdener er veldig ulike i deployeringsperioden, skal du ikke være redd for å fortelle ting som i dine øyne kan virke ubetydelig for den som er i tjeneste. Det er kanskje nettopp dette din soldat trenger å høre for å føle trygghet og kjenne seg som en del av familiens hverdag.

Løs uløste problemer hjemme først.

En av de viktigste rådene er å utrede problemer og uenigheter før avreise. Det er mye vanskeligere å løse problemer over telefon eller e-post når dere befinner dere langt fra hverandre. Mange opplever at å skrive brev er en fin måte å holde kontakten på, selv om det kan være vanskelig å sette av tid i hverdagen til brevskriving. Brevene kan spares og tas fram og leses flere ganger, selv etter hjemkomsten. Det kan også være godt å få sette ord på sine følelser og hendelser i hverdagen.

Dele din dagbok

I dag holder mange par kontakt via e-post eller blogger. Du som er igjen hjemme kan skrive om hverdagen din på bloggen din, slik at den som befinner seg langt borte kan følge med på det som skjer på hjemmebane. Hvis du velger å skrive om din hverdag på nettet, kan det være lurt å tenke på i hvilket omfang du vil utlevere deg og din nåværende situasjon. Tenk godt etter før du legger ut informasjon på Internet. Informasjonen som du tror er beskyttet, kan når som helst bli offentlig pga feilaktige innstillinger, angrep fra hackere eller som et resultat av at selskaper selger eller deler opplysninger mellom seg. Informasjon som legges ut på Internett kan være vanskelig å få slettet.

Si det med bilder

Hverdagen i oppdragsområdet skiller seg veldig fra hverdagen hjemme, og det kan være vanskelig for deg som er hjemme å danne deg et bilde av hvordan det er ute. Det kan hjelpe at du sender hjem bilder eller forteller om hverdagslige ting som hvordan man bor, hvordan været er, hva man har på seg og hvem man omgås med. Hvis du som er hjemme får følge med på den reisen, kan det hele være lettere å forstå og dermed kjenne en større delaktighet.