Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Hva kan Forsvaret bistå med?

 For å kunne yte bedre støtte til forsvarsfamiliene har Forsvaret opprettet familiekoordinatorar på sine tenestesteder.

 

Forsvaret har fast ansatte som er gitt oppgaven å ivareta familiens interesse når en i familien er ute i intops. Oppgavene består i alt fra å formidle beskjeder ut til å være den nærmeste i forsvaret når alvorlige hendelser inntreffer. 

Andre oppgaver er å tilrettelegge for et godt familieliv, hjelpe til med bygging av nettverk, drive informasjonsarbeid, og samarbeide med sivile lokale institusjoner for å synliggjøre utfordringer familiene kan møte på i samfunnet