Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Å snakke med barna før utsendelsen

Mange av de som reiser ut i internasjonal tjeneste har barn.

Gjennom gode forberedelser kan man som foreldre gi barna gode forutsetninger for å håndtere tiden da mamma eller pappa befinner seg i et krigsområde.

At barnet opplever harmoni og stabilitet i foreldrenes relasjon, at man unnviker større forandringer i barnets liv og beholder rutiner så langt det lar seg gjøre, gjør barnet bedre rustet til å mestre en adskillelse.

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig å snakke med barna før utsendelsen. Slik kan du forberede barnet:

Barn senser lett når det er noe på gang i familien. Informere barnet om hva som er på gang, slik at det er forberedt

Vær ærlig og åpen. Forklar hvorfor du skal reise, og tilpass informasjonen til barnets alder. Større barn vil gjerne vite litt mer enn de aller yngste.

Svar saklig og på et nivå som barnet kan håndtere i forhold til alderen.

Forbered barnet på at det kommer til å være annerledes i en periode. Forsøk å beholde rutiner i hverdagen.

Informer barnet om hvordan det ser ut i operasjonsområdet eksempelvis hvor mange som bor der, hvordan flagget ser ut og lignende. Fortell også om leiren der du skal bo i og hvordan det ser ut der.

Planlegg hvordan barnet skal kommunisere med deg, via e-post, telefon, blogg, Skype el. Ikke skap for store forventninger i forhold til hvor ofte eller mye det er mulig å ha kontakt.

Den som skal reise ut kan besøke barnets skole eller barnehage og fortelle om oppdraget. Dette kan hjelpe barnets omgivelser til å få en større forståelse hva mor eller far skal gjøre under tjenesten og bakgrunnen for dette.