Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Før tjeneste

Her vil det ligge historier knyttet til erfaringer før utenlandstjeneste

Første tur ut

Mange reiser ut som del av en avdeling hvor de lever og jobber i det daglige. Andre som meg, reiser ut på en midlertidig kontrakt og går inn i en avdeling for en begrenset periode før og under et oppdrag. Jeg skal prøve å fortelle litt om hvordan det var før jeg reiste ut. Det har nok lett for å bli farget av erfaringene ute, men vi prøver.

Av Philip, Medic. Vervet menig.